کارشناسان فنی ما ، اطلاعات آنالیز و آرایش سیستمهای آبشیرین کن مخاطبین را با استفاده از نرم افزار محاسبه داده ها که مختص هر شرکت تولید کننده موادشیمیایی  میباشد پردازش مینمایند که به کمک این سیستم  می توان ضمن پیش بینی انواع پارمترهای تاثیر گذار در رسوبگذاری سیستم، فاکتور های اصلاحی مربوط به رفع مشکل را نیز بدست آورد. لازم به توضیح است این نرم افزار براساس استاندارد های مرتبط و بر اساس غلظت اشباع یون های سیال می تواند دوز مناسب تزریقی را محاسبه نماید.این نرم افزار با در نظر گرفتن شاخص های تعریف شده نسبت به ارائه یک دیاگرام تحلیلی ، شرایط قبل و بعد از تزریق را نیز برای مشتری مشخص می نماید.

  

به عنوان نمونه میتوان بادردست داشتن آنالیز آب و شرایط عملکرد یک سیستم اسمز معکوس، نوع و مقدار مصرف مواد شیمیایی رسوب زدا را تجزیه تحلیل نمود که در این راستا برخی از سئوالات جهت آشنایی و همچنین فرم کامل پرسشنامه به شرح زیر آمده است...

  • آب خوراک مصرفی شما چیست؟

         ¨ دریا     ¨ لب شور

  • شدت جریان آب تولیدی شما چقدر است؟

         ¨ کمتر از    100 متر مکعب در روز

         ¨ کمتر از    500 متر مکعب در روز

         ¨ کمتر از    2000 مترمکعب در روز

         ¨ کمتر از  10000 متر مکعب در روز

         ¨ بیشتر از 10000 مترمکعب در روز

  • کدام استیج دچار مشکل شده است؟

          ¨ استیج اول    ¨ استیج دوم     ¨ هردو

  • روند تغییرات افت فشار سیستم شما چگونه است؟

        ¨ رو به کاهش     ¨ افزایش تدریجی     ¨ افزایش سریع

  • روند تغییرات فشار آب خوراک شما چگونه است؟

       ¨ رو به کاهش     ¨ افزایش تدریجی     ¨ افزایش سریع

  • روند تغییرات هدایت / TDS آب تولیدی چیست؟

       ¨ افزایش ملایم     ¨ افزایش سریع

کارشناسان ما آمادگی دارند تا پس از دریافت پاسخهای فوق نسبت به ارائه نتیجه اولیه تجزیه و تحلیل سیستم پاسخگوی شما عزیزان باشند.

دراین خصوص می توانید جواب سئوالات فوق را به همراه آنالیز آب پس از دانلود و تکمیل فرم  به آدرس ایمیل marketing@chemdriver.com  ارسال نمایید.