مواد ضدرسوب برای کنترل رسوب در  آبشیرین کن RO و MED/MSF  بکار گرفته میشود. هدف از تصفیه آب کنترل خوردگی، رسوب، ته نشست و رشد میکروبی در سیستمهای آبی است. لازم به ذکر است برخی از محصولات ضدرسوب  کاملاً  قابل بازگشت به محیط زیست بوده که هیچگونه اثرات مخربی بر محیط زیست نخواهند داشت.مواد ضدرسوب با توجه به نیاز مشتریان طراحی و انتخاب میشود. جهت ارائه محصول و دوز تزریق مناسب، متخصصین شرکت به اطلاعاتی نظیر آنالیز آب و میزان خروجی آب نرم و مشخصات دستگاه آب شیرین کن نیاز دارند.

میتوانید انواع آنتی اسکالانت را در آبشیرین کن هایRO وMED/MSFبیابید...

 

نمایش بیشتر
140430085901-ocwd-ro-array-horizontal-large-gallery

ضدرسوب(آنتی اسکالانت) آبشیرین کن های RO

        آنتی اسکالانتهای بخش اسمزی از آنجا که در...
بیشتر بخوانید
نمایش بیشتر
140430085901-ocwd-ro-array-horizontal-large-gallery

ضدرسوب(آنتی اسکالانت) آبشیرین کن های RO

        آنتی اسکالانتهای بخش اسمزی از آنجا که در...
بیشتر بخوانید
نمایش بیشتر
Desal_MED_Benghazi

ضدرسوب(آنتی اسکالانت) آبشیرین کن های MED/MSF

فن آوری پایدار برای فرایندهای عمده آب شیرین کن در...
بیشتر بخوانید