درباره ما

شیمیران پالایش

شیمیران پالایش حاصل یک تفکر تحول گرا و نو آورانه ارزش آفرین در  افزایش بهره وری صنایع میباشدکه با ارائه موادشیمیایی هدفمند توانسته است میزان انرژی مصرفی صنایع را به طور چشمگیری کاهش دهد.هدف مارسیدن به جایگاهی فراتر از مرزهای کشور عزیزمان است.شیمیران پالایش ارائه دهنده بسته های کاملی از مواد شیمیایی مهار کننده رسوبات و سرویسهای متناسب با آن میباشد.این بدان معناست که ما به مشتریان و مصرف کنندگانمان علاوه بر موادشیمیایی بی نظیر،خدمات بی نظیری هم ،ارائه میدهیم.حال اگر  در خصوص مهار رسوبات سیستمهای آبی - صنعتی به مواد شیمیایی همراه با سرویسهای ویژه آموزشی،اپراتوری،عملیاتی و اجرایی عالی نیازدارید ما شمارا حمایت میکنیم تا  تمامی اهداف مشترکمان ،محقق گردد.

 

   ارزش های شیمیران پالایش 

در شرکت ما احساس تعلق خاطر وجود دارد و ما حامی همدیگر هستیم.ما همیشه تشویق می شویم که میان زندگی حرفه ای و شخصی تعادل ایجاد کنیم.همه ما کار در این شرکت امن و لذت بخش را دوست داریم .در محیط شرکت ما علاقه و اشتیاق – آزادی بیان – افتخار و سر بلندی – انرژی و شادی وجود دارد.همه ما به خلاقیت فردی احترام می گذاریم و دیگران را به ارائه خلاقیت تشویق می کنیم.همگی ما برای رسیدن به موفقیت های روز افزون ، آماده و مجاز به ریسک می باشیم.ما در نظر داریم با ایجاد روابط نیکو و صمیمی با مشتریان ، سعی نماییم نه تنها نیازهای مشتریان عزیزمان را برطرف کنیم بلکه فراتر از انتظارات و توقعات آنها رفته و در جهت ایجاد رضایتمندی و خشنودی آنها گام برداریم.

 

 

021-66080801